Dział pomocy

Wybierz interesujący Cię dział

Płatności

Panel platformy dla dyspozytorów eCMR.pl pozwala na aktualizowanie informacji o płatnościach za realizację zleceń transportowych. Dzięki tej funkcji dyspozytor może w łatwy sposób zobaczyć, które zlecenia zostały już opłacone.

Informacje o płatnościach możesz uzupełnić w trakcie tworzenia zlecenia i w dowolnym momencie jego realizacji (również po)

Określanie płatności

  1. W menu głównym wybierz Zlecenia
  2. Wybierz zlecenie z listy, dla którego chcesz określić płatność
  3. Otwórz zakładkę Płatności (górne menu)
  4. Uzupełnij dane

Po odnotowaniu płatności za realizację zlecenia wejdź w zakładkę płatności (patrz wyżej) i zaznacz Faktura została opłacona