Dział pomocy

Wybierz interesujący Cię dział
Jak stworzyć nowe zlecenie transportowe?

Dane zlecenia

 1. Otwórz Zlecenia w menu głównym
 2. Kliknij NOWE ZLECENIE
 3. Uzupełnij dane; możesz je później edytować
 4. W polu Numer referencyjny możesz podać numer, za pomocą którego będzie mógł zidentyfikować zlecenie
 5. Kliknij DODAJ

Ustalanie punktów trasy

Po utworzeniu Twoje zlecenie będzie widoczne w liście zleceń jako szkic, możesz teraz kontynuować jego konfigurację, ustalając punkty trasy:

 1. Otwórz Zlecenia w menu głównym
 2. Wybierz zlecenie z listy
 3. W menu, które pojawiło się nad treścią wybierz Trasa
 4. Kliknij Dodaj punkt trasy i wypełnij niezbędne dane
 5. Po dodaniu punkt trasy pojawi się na liście
 6. W ten sam sposób określ wszystkie punkty wyładunku i załadunku na trasie

Dodawanie towarów / załadunek

Po dodaniu punktów załadunku i wyładunku, możesz określić towary, które mają być przetransportowane:

 1. Otwórz ZLECENIA > TRASA
 2. Wybierz punkt załadunku z listy
 3. W oknie po prawej stronie ekranu pojawi się lista towarów do załadowania w tym punkcie załadunku; jeśli nie dodałeś żadnych towarów powinna być pusta
 4. Kliknij DODAJ TOWAR, określ jego parametry
 5. Po kliknięciu DODAJ towar zostanie dodany do tego punktu załadunku w

Dodawanie towarów / wyładunek

 1. Otwórz ZLECENIA > TRASA
 2. Wybierz punkt wyładunku z listy
 3. W oknie po prawej stronie ekranu pojawi się lista wszystkich towarów, które mają być załadowane na trasie całego przejazdu.
 4. Klikając znacznik po lewej stronie, określ towary, które mają być wyładowane w tym punkcie wyładunku. Towar przeznaczony do wyładunku powinien być podświetlony na zielono
 5. W ten sam sposób określ punkty wyładunku dla wszystkich towarów na trasie

Uwaga! Aby poprawnie skonfigurować zlecenie transportowe, wszystkie zładowane towary muszą mieć swoje miejsce wyładunku

Przypisanie zlecenia do kierowcy

Po skonfigurowaniu danych zlecenia, punktów załadunku i wyładunku i towarów, możesz zakończyć proces tworzenia nowego zlecenia, przypisując zlecenie do kierowcy, który ma je wykonać.

 1. Wejdź w Zlecenia i wybierz zlecenie z listy
 2. Przejdź do karty Status zlecenia
 3. Kliknij przypisz do kierowcy i potwierdź akcję, żeby zlecenie zostało wysłane na aplikację kierowcy.

Uwaga! Jeśli przycisk przypisania zlecenia nie jest aktywny, oznacza to, że nie zlecenie nie zostało w pełni skonfigurowane. Upewnij się, że określiłeś wszystkie wymagane dane zlecenia oraz miejsca załadunku i wyładunku towarów.

Śledzenie realizacji zlecenia

Panel platformy dla dyspozytorów eCMR.pl pozwala na wygodne śledzenie realizacji zlecenia w trakcie jego realizacji przez kierowcę.

Status zlecenia

 1. W menu głównym wybierz Zlecenia
 2. W kolumnie Status zlecenia widoczny jest status jego realizacji
 3. Jeśli chcesz zobaczyć bardziej szczegółowe informacje kliknij w interesujące Cię zlecenie
 4. Otwórz zakładkę Status zlecenia (górne menu)
 5. W kolumnie po lewej stronie widoczne są kolejne etapy realizacji zlecenia

Listy przewozowe

Po przypisaniu zlecenia do kierowcy zostanie utworzony jego elektroniczny list przewozowy. Masz do niego dostęp w każdym momencie trwania zlecenia (również po jego zakończeniu), a jego treść będzie się aktualizowała razem z realizacją zlecenia przez kierowcę. Po realizacji zlecenia elektroniczny list przewozowy możesz pobrać i wydrukować.

Wszystkie listy transportowe przechowywane są na Twoim koncie razem z historią zleceń. Masz do nich zawsze dostęp.

Pobieranie i udostępnianie listu przewozowego

 1. Otwórz Zlecenia > Wybierz zlecenie z listy > Listy przewozowe
 2. Wybierz Pobierz lub Udostępnij
 3. Zlecenie możesz udostępnić innym osobom, podając ich numer telefonu lub e-mail

Płatności

Panel platformy dla dyspozytorów eCMR.pl pozwala na aktualizowanie informacji o płatnościach za realizację zleceń transportowych. Dzięki tej funkcji dyspozytor może w łatwy sposób zobaczyć, które zlecenia zostały już opłacone.

Informacje o płatnościach możesz uzupełnić w trakcie tworzenia zlecenia i w dowolnym momencie jego realizacji (również po)

Określanie płatności

 1. W menu głównym wybierz Zlecenia
 2. Wybierz zlecenie z listy, dla którego chcesz określić płatność
 3. Otwórz zakładkę Płatności (górne menu)
 4. Uzupełnij dane

Po odnotowaniu płatności za realizację zlecenia wejdź w zakładkę płatności (patrz wyżej) i zaznacz Faktura została opłacona