Dział pomocy

Wybierz interesujący Cię dział
Udostępnianie listu przewozowego przez kierowcę

W trakcie realizacji zlecenia, oraz po jego zakończeniu, kierowca może za pomocą aplikacji udostępnić list przewozowy zlecenia. Korzystając z tej funkcji kierowca może w prosty sposób wysłać list do osób, które mogą go potrzebować: na adres e-mail bądź numer telefonu

Listy przewozowe mogą być generowane w dowolnym momencie trwania zlecenia. Wygenerowane zlecenie zawierać będzie najbardziej aktualne dane dotyczące jego realizacji.

Udostępniania listu przewozowego w trakcie trwania zlecenia

 1. Na pulpicie aplikacji mobilnej znajdź zlecenie, dla którego chcesz wygenerować list przewozowy
 2. Kliknij Szczegóły przy dowolnym punkcie trasy (lub Podsumowanie w przypadku zrealizowanego punktu)
 3. Kliknij aktywny link w sekcji Listy przewozowe
 4. Po otwarciu dokumentu (może to chwilę potrwać), kliknij Udostępnij i wybierz, w jaki sposób list ma zostać wysłany

Udostępniania listu przewozowego po realizacji zlecenia

 1. Na pulpicie aplikacji mobilnej wybierz sekcje Zrealizowane (dolne menu)
 2. Kliknij Podsumowanie przy dowolnym punkcie trasy
 3. Kliknij aktywny link w sekcji Listy przewozowe
 4. Kliknij Szczegóły przy dowolnym punkcie trasy (lub Podsumowanie w przypadku zrealizowanego punktu)
 5. Kliknij aktywny link w sekcji Listy przewozowe
 6. Po otwarciu dokumentu (może to chwilę potrwać), kliknij Udostępnij i wybierz, w jaki sposób list ma zostać wysłany

Jak przebiega realizacja zlecenia przez kierowcę

Po stworzeniu zlecenia przez dyspozytora i przypisaniu go do kierowcy, kierowca otrzymuje powiadomienie w aplikacji eCMR.pl i można przystąpić do jego realizacji.

Realizacja punktów trasy zlecenia

Każde zlecenie składa się z określonej liczby punktów wyładunku i załadunku posegregowanych według kolejności ich realizacji. Realizacja każdego punktu trasy podzielona jest na etapy, których rozpoczęcie kierowca potwierdza za pomocą aplikacji.

Każdy z punktów trasy składa się z 3 etapów:
Podróż do punktu > Rozpoczęcie załadunku/wyładunku > Zakończenie załadunku/wyładunku

Realizacja przykładowego zlecenia

 1. Kierowca potwierdza przyjęcie zlecenia w aplikacji. Od tego momentu jest ono widoczne na pulpicie aplikacji
 2. Kierowca potwierdza rozpoczęcie podróży do punktu załadunku, klikając WYRUSZ
 3. Po dotarciu do punktu, kierowca rozpoczyna załadunek, klikając ROZPOCZNIJ ZAŁADUNEK (wewnątrz rozpoczętego punktu trasy)
 4. Kierowca potwierdza zakończenie załadunku, klikając ZAKOŃCZ ZAŁADUNEK
 5. Opcjonalnie: kierowca dodaje lokalizację załadunku oraz zdjęcia. Zezwalając aplikacji na dostęp do lokalizacji urządzenia, współrzędne załadunku uzupełnią się automatycznie
 6. Klikając Dalej, kierowca przechodzi do kolejnych widoków, gdzie należy uzupełnić ewentualne uwagi oraz obowiązkowo podpisy: kierowcy i nadawcy. Podczas uzupełniania podpisu, kierowca może powiększyć pole poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony.
 7. Kliknięcie Zakończ kończy realizację danego punktu zlecenia. Od tej pory nie będzie już można edytować jego danych.

W ten sam sposób kierowca realizuje wszystkie punkty trasy. Po realizacji ostatniego punktu zlecenie automatycznie zostaje zakończone i przeniesione do zakładki Zrealizowane.